vrijdag 7 juni 2013

voor Heinz: uitleg over de klassen

Heinz vraagt: Kan hij uitleggen wat de eigenschappen zijn van een boot in de 'Gypsy Moth Class'. Beetje vreemd dat die Italiaan in zijn Open 50 in dezelfde klasse is voor een niet zeiler zoals mezelf.

Eens, de klasse bestaat uit alle boten met een handicap cijfer hoger dan 1. Andrea en ik varen zover uit elkaar dat we in verschillende weersystemen varen. Daarmee is het deels tactiek, maar ook deels geluk en dat is natuurlijk niet leuk bij een wedstrijd. Daarom is de race met Lett ook zo leuk: we zitten in dezelfde omstandigheden. Ongeveer even snel.

In wedstrijdzeilen heb je grofweg drie categorieën (iemand als Dick zou dit veel beter uit kunnen legen, maar ik doe een poging).
1. Eenheidsklassen. Dit houdt in dat iedereen in vergelijkbare boten vaart waarvan de kenmerken in klasse voorschriften voorgeschreven zijn. Voordeel is dat je met exact hetzelfde materiaal vaart. Nadeel is dat het statisch is, geen ontwikkeling in de boten en er zijn momenteel zoveel klassen dat het lastig is om een voldoende grote vloot te krijgen.
2. Open klassen (zoals bv de open 50 van Andrea.) Dit zijn zogenaamde ontwikkelklassen. Er zijn regels waaraan de boot moet voldoen, maar die zijn ruim opgesteld zodat ontwerpers speelruimte hebben om binnen de regels te ontwikkelen en te proberen. Levert hele spectaculaire boten op, maar is wel voorbehouden aan mensen met veel geld (daarom kon Andrea ook zijn havengeld in Plymouth niet betalen denk, al zijn centen zitten in die boot:-). Je kan het zo gek maken als je wilt. Nadeel is dat dan vaak mensen met veel geld winnen waardoor het voor anderen weer niet interessant is. Vaak zijn dit ook gesponsorde klassen.
3. Handicap klassen. Er zijn door de jaren heen verschillende handicapformulesystemen gekomen en gegaan. Wat er dan gebeurd is dat er een aantal parameters van de boot gemeten worden (behoorlijk wat) en daar komt een snelheidsvoorspelling uit onder verschillende weercondities. Op basis van die snelheidsvoorspelling wordt een handicap getal toegekend en dat moet je dan met de gezeilde tijd vermenigvuldigen. De OSTAR wordt onder IRC gevaren (International Racing Council) Voordeel van handicap varen is dat alle boten mee kunnen doen en vergeleken worden. Nadeel is, zeker voor lange baan zoals dit dat je erg ver uit elkaar vaart en er altijd gezeur is over handicap getallen.

Groet!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten